FESTIVAL VINOMI

Festival Vinomi és un Festival musical que es va estrenar l’estiu del 2015, i que fusionava tasts de vi amb concerts de música dintre d’un entorn magnífic com el dels Jardins de Santa Clotilde de Lloret. Per a la imatge gràfica ens vam basar en elements propis de la naturalesa i del seu entorn, i amb els quals vam desenvolupar tota la imatge gràfica del Festival. Tot amb un tractament que fusionava l’estil de les il·lustracions científiques amb una estètica moderna i actual. Des de Duplex hem desenvolupat diferents elements gràfics; des de la pròpia web, passant pels cartells, banderoles, anuncis per diari, entrades, etc…