Shake Up

Shake Up treballa des de fa anys assessorant a grans empreses, marques i institucions, creant estratègia en els camps del màrqueting digital, l’experiència d’usuari i l’anàlisi de dades (big data). 
El concepte creatiu de la marca està basat en el propi naming «Shake up”, que significa fer una sacsejada, treure algú de l’apatia o letargia i tornar-lo a omplir d’energia generant un canvi o transformació. Per tal de transmetre aquests valors necessitàvem crear una marca fresca, moderna, amb caràcter, però a la vegada que transmetés el rigor i seriositat que es demana en aquest sector empresarial.
Basant-nos en la tipografia Neue Haas Unica hem trobat la quantitat adequada de geometria, llegibilitat i caràcter per crear el logotip.
El recurs gràfic de jugar amb el tall diagonal i l’elevació del «up» ens permet aplicar aquest concepte en tota la identitat gràfica i visual de la marca, tant en l’entorn online com en l’offline amb talls diagonals en targetes i en altres materials comunicatius.
A més d’un ús tipogràfic equilibrat, calia trobar un tractament de color que representés el sector i a la vegada aportés diferenciació i proximitat, per això vam apostar per un color càlid com el vermellós i un color fred com el blau per transmetre creativitat i rigorositat, representat en dos tonalitats (el turquesa i el blau fosc).
També necessitàvem que la marca tingués un isotip amb el quin jugar gràficament i pensat sobretot per aplicacions online; un element que ens permetés l’animació i moviment com el «>» que simbolitza creixement i evolució i visualment t’evoca a aquest entorn digital.
Un branding trencador, amb personalitat i seriositat que aguantarà perfectament el pas del temps en un sector digital de canvis constants.